Gebruiksvoorwaarden

Polderacademie.com – Website

Gebruiksvoorwaarden


AANVAARDING VAN VOORWAARDEN
Uw toegang tot en het gebruik van Polderacademie.com en haar dochteronderneming websites (“de Web Sites”) is uitsluitend onder deze voorwaarden. U zal geen gebruik maken van de websites voor een doel dat onwettig is of door deze Voorwaarden verboden. Door het gebruik van de Websites accepterd u de voorwaarden en disclaimers in deze aankondiging. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Web Sites.

ADVIEZEN
De inhoud van de websites geven geen advies en mag niet worden ingeroepen bij het maken of af te zien van het maken, bij een beslissing.
WIJZIGINGEN IN WEBSITES Polderacademie.com behoudt zich het recht voor om:
wijzigen of verwijderen (tijdelijk of permanent) de Websites of enig deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving en bevestigt u dat Polderacademie.com niet aansprakelijk is voor een dergelijke wijziging of verwijdering; en op elk moment wijzigen deze Algemene Voorwaarden, en uw voortgezet gebruik van de Web Sites volgende wijzigingen worden geacht uw aanvaarding van een dergelijke verandering.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDENDe Websites vele bevatten links naar websites van derden die worden beheerd en onderhouden door anderen. Elke link naar andere websites houdt geen goedkeuring van dergelijke websites en u gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites.


COPYRIGHT
Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de websites en de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwerpen van de websites ‘, tekst, afbeeldingen en alle software en broncodes verbonden met de websites) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Polderacademie.com of op andere wijze gebruikt zoals is toegestaan ​​door de wet. In de toegang tot de websites dat u ermee akkoord gaat dat u de inhoud alleen zal gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets van de inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Dit sluit alleen uit het downloaden, kopiëren en / of afdrukken van pagina’s van de websites voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

DISCLAIMERS EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De websites worden geleverd op een “as is ” en ” ALS BESCHIKBAAR” basis zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enige vorm van garantie expliciet of impliciet , inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties inzake bevredigende kwaliteit , geschiktheid voor een bepaald doel , niet-inbreuk , compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid .Voor zover toegestaan ​​door de wet zal Polderacademie.com niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade of schade welke ( met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van omzet, kansen , gegevens , winst ) voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de websites zijn .Polderacademie.com geeft geen garantie dat de functionaliteit van de websites ononderbroken of foutloos zal zijn , dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Website of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere zaken die schadelijk of vernietigend kunnen zijn .Niets in deze Algemene Voorwaarden worden uitgelegd als een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Polderacademie.com voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van Polderacademie.com or die van haar werknemers of agenten.

VRIJWARING
U gaat ermee akkoord en houd Polderacademie.com en haar werknemers en agenten vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven in verband met eventuele claims of beroep is ingesteld tegen Polderacademie.com voortvloeiend uit enige schending door u van deze Algemene Voorwaarden of andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de websites.SEVERANCEAls een van deze voorwaarden dient te worden vastgesteld ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal de betreffende voorwaarde ongeldig zijn en de overige voorwaarden zijn en blijven volledig van kracht en blijven bindend en afdwingbaar.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de staat Florida en hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Amerikaanse rechtbanken.